Category: Alternative

9 thoughts on “ Yr Eos Ar y Glwyd - Various - Llais (CD, Album)

  1. Llwyn Yr Eos with an interactive map and directions. Llwyn Yr Eos from Mapcarta, the free map. Europe. Britain and Ireland. UK. Wales. South Wales. Carmarthenshire. Llwyn Yr Eos Pencoed Road, Burry Port ☎ +44 Overview: Map: Satellite: Directions: Overview: Map: Satellite: Directions: Burry Port Hotels.
  2. Eos yn dweud fod y ddwy ochr "yn nes" at ei gilydd wrth geisio datrys yr anghydfod ynghylch hawliau darlledu caneuon Cymraeg ar Radio Cymru.
  3. Jun 09,  · MAE CARWYN JONES AC, Prif Weinidog Cymru roedd Llywydd y Dydd, ar dydd Gwener yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ar Pen-y-bont ar Ogwr. Cafodd Carwyn Jones ei eni ym a cafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr, ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth ac yn Inns of Court School of Law, Llundain. Mae [ ].
  4. Fe fydd y disgyblion yn cymryd rhan gweithgareddau amrywiol yn ystod y sesiynau yma, yn cynnwys gweithgareddau yn yr awyr agored. Mae'n bwysig sicrhau bod cot ac esgidiau addas ganddynt ar gyfer y gweithgareddau yma. 'Prynhawn Prysur' will take place on Wednesday afternoon. Pupils will take part in various activities, including outdoor activities.
  5. Palas canoloesol mawreddog yr un mor odidog â’i gadeirlan Dim ond un swydd oedd ar y brig i glerigwr uchelgeisiol yng Nghymru ganoloesol, sef Esgob Tyddewi yn Sir Benfro. Datganodd pab yn y 12fed ganrif fod dwy daith i Dyddewi gywerth ag un i Rufain – gan droi’r cyntaf yn ganolfan i .
  6. Jun 10,  · Mae’r canlyniadau ar gyfer ein Holiadur Llais y Dysgwr blynyddol i mewn ac rydym yn falch o ddweud bod 96% o’n dysgwyr yn dweud ein bod yn dda/ardderchog!. Yn ACT, mae boddhad dysgwyr yn hanfodol bwysig, ac fel prif ddarparwr hyfforddiant Cymru, rydym yn awyddus i sicrhau bod ein safonau’n gyson drwyddi draw.
  7. Rhaglen yn llawn cerddoriaeth o'r Eisteddfod gyda Richard Rees, Lisa Gwilym a Guto Rhun. Yn cynnwys perfformiadau gan Yr Eira a Gwyneth Glyn. Bwrlwm y cystadlu a hwyl maes Eisteddfod Genedlaethol.
  8. Year Album Label AllMusic Rating User Ratings ; Yes: Elektra Time and a Word: Atlantic The Yes Album: EastWest / Atlantic Fragile: EastWest / Atlantic .
  9. Explore releases from Yr Hwntws at Discogs. Shop for Vinyl, CDs and more from Yr Hwntws at the Discogs Marketplace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *